Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

kingswayy
12:39
5275 366d
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaosaki osaki
12:38

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

kingswayy
12:38
2596 a158
Reposted fromlittlefool littlefool viaangusiasty angusiasty
kingswayy
12:38
1768 4df8
Reposted fromxtal xtal vialotnamada lotnamada
kingswayy
12:37
Play fullscreen
Słyszysz echo
Naszych wzlotów
Milczą pustką
Bezradnością chłodem

June 25 2015

kingswayy
23:15
3903 46ce
Reposted fromadaamanth adaamanth viacoolstorybro23 coolstorybro23
kingswayy
23:15
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
kingswayy
23:15
2619 2a29 500
kingswayy
23:14
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk
kingswayy
23:12
1575 ec7c
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viagniewosadka gniewosadka
kingswayy
23:12
6462 142a
Reposted fromUndomiel Undomiel viaPicki91 Picki91
kingswayy
23:11
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viazwariowalam zwariowalam
kingswayy
23:11
Do twarzy Ci z miłością, wiesz?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamarthape marthape
kingswayy
23:11
9071 1534 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart vianocnatesciowa nocnatesciowa
kingswayy
23:07
I only call you when it's half past five
The only time I'd ever call you mine
— The Weeknd
kingswayy
23:04

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
Reposted frominpassing inpassing viakyszz kyszz
kingswayy
23:03

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viamyu myu
kingswayy
23:03
6520 31be 500
- od dzisiaj zaczynam. 
kingswayy
23:03
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamyu myu
kingswayy
23:02
3567 610f
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl