Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2020

kingswayy
20:41
1538 1750 500
Reposted fromtfu tfu viahornypigeon hornypigeon
kingswayy
20:06
8040 344d 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viahornypigeon hornypigeon
kingswayy
20:02
7077 0473 500
Reposted fromtfu tfu viahornypigeon hornypigeon
kingswayy
20:01
7296 57e0 500
Reposted fromZircon Zircon viahornypigeon hornypigeon
kingswayy
19:53
0121 90e7 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viaangusiasty angusiasty
kingswayy
18:54
6567 5bde 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaober ober
kingswayy
18:51
5003 4820 500
Prezydent
Reposted fromdobry dobry viahornypigeon hornypigeon

February 28 2020

kingswayy
21:49
9646 1ec3 500
Reposted fromtichga tichga viaangusiasty angusiasty
kingswayy
21:43
9941 da31 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaober ober

July 06 2015

kingswayy
12:39
5275 366d
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaosaki osaki
12:38

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

kingswayy
12:38
2596 a158
Reposted fromlittlefool littlefool viaangusiasty angusiasty
kingswayy
12:38
1768 4df8
Reposted fromxtal xtal vialotnamada lotnamada
kingswayy
12:37
Play fullscreen
Słyszysz echo
Naszych wzlotów
Milczą pustką
Bezradnością chłodem

June 25 2015

kingswayy
23:15
3903 46ce
Reposted fromadaamanth adaamanth viacoolstorybro23 coolstorybro23
kingswayy
23:15
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
kingswayy
23:15
2619 2a29 500
kingswayy
23:14
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk
kingswayy
23:12
1575 ec7c
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viagniewosadka gniewosadka
kingswayy
23:12
6462 142a
Reposted fromUndomiel Undomiel viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...