Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

kingswayy
23:00
Nie, Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
bo mój list cichszy jest od ciszy
— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaoddsoul oddsoul
kingswayy
23:00
9539 a4a9
kingswayy
23:00
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
kingswayy
22:58
0419 0ef0 500

June 23 2015

kingswayy
18:51
Przyszłam do Ciebie - pomilczeć.
— "Niekochani"
kingswayy
18:51
Dotykam jej wstydliwych miejsc. Bez wyraźnej zgody.
kingswayy
17:38
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viaaheavyheart aheavyheart
kingswayy
17:33
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
kingswayy
17:33
6747 5ef7 500
Reposted fromrol rol viaaheavyheart aheavyheart
kingswayy
17:33
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaheavyheart aheavyheart
kingswayy
17:31
kingswayy
17:28
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd. 
— Wyśnione miłości
kingswayy
17:28

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaHopeKaris HopeKaris
kingswayy
17:25
2091 cf6e
Reposted fromdusielecc dusielecc viaarrependimento arrependimento
kingswayy
17:24
1834 b7ca 500
Reposted fromwhoknows whoknows viasugarlife sugarlife
kingswayy
17:23
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
kingswayy
17:23
Zrób mi tę przyjemność: uwielbiaj mnie mimo wszystko.
— Antoine de Saint-Exupéry "Mały książę"

June 22 2015

kingswayy
22:24
Potargane, ufarbowane na zielono włosy przylepiły się jej do spoconego czoła. Miałem ochotę odgarnąć je, zawstydzało mnie, krępowało to pragnienie. Bo nigdy nie dotykałem jej twarzy. Nie tak. Dziś trzasnąłem ją parę razy po policzku, żeby się ocknęła, ale teraz... teraz chciałbym po prostu dotknąć jej. Sprawdzić, jak cienką ma skórę. Nie mam pojęcia jaką ma skórę...
— "Niekochani"
kingswayy
22:21
Myślałam, że jest okrutna, nieczuła, tymczasem umierała, z dnia na dzień. Poddała się, było jej wszystko jedno, jaki po niej pozostanie świat. 
— "Niekochani"
kingswayy
22:20
Znienacka nakrył mnie sobą. Chciał odgrodzić od nich, od wszystkich tych widoków. Zamknąć w obrębie swojego spojrzenia, zacieśnić świat do obrysu swoich oczu. 
— "Niekochani"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl